הרשמה לחדשות ועידכונים

תלמוד ומפרשיו

תלמוד ומפרשיו

תצוגה
מיין לפי
תצוגה מוצרים בעמוד

"ישרש יעקב" שני כרכים על מסכת יבמות .

מחבר: הגאון המפורסם רבי שלמה דרימר זצוקללה"ה .
₪ 90.00

גמרא ושננתם קטן

גמרא ושננתם תלמוד בבלי בודד, הנלמדת במסגרת הדף היומי
₪ 105.00

חוברות ושננתם גדול

חוברת ושננתם תלמוד בבלי בודד, הנלמדת במסגרת הדף היומי
₪ 25.00

חוברות ושננתם קטן

חוברת ושננתם תלמוד בבלי בודד, הנלמדת במסגרת הדף היומי
₪ 20.00