Newsletter

קומיקסטורי 1 ערטוף ישוב בתחפושת

סדרת קומיקס חדשה, שם הסדרה קומיקסטורי, שם הספר קומיקסטורי 1 ערטוף ישוב בתחפושת, מבוססת על פרק היסטוריה אמיתי.
Manufacturer: המודיע
€13.82

מאה ושלושים שנה לאחור..

כרכרה רתומה לצמד סוסים אבירים עושה את דרכה מירושלים למושבה המיסיונרית "ערטוף".

עגלון לבוש מדים מקפדים אוחז במושכות בבטחה, בפנים מתרווח אציל אנגלי על מושבו המרופד;

הבעת פניהם החתומה של ה'עגלון' וה'אציל', אינה מסגירה את העובדה שמדובר בסך הכל בתחפושת משכנעת...

מיהן הדמיות המחופשות? מה הן מחפשות במושבה הנדחת?

אלכס מאירוביץ, נער אמיץ תושב ערטוף, קורא לעזרה ומתחנן שיצילו אותו ואת משפחתו מצפרני המסיון.

היכן שכנה המושבה שכנתה בפי יהודי ירושלים 'מושבת המסיתים', וכיצד נקלע אלכס למקום?

הכרכרה האצילה קרבה אט אט לערטוף, נוסעיה, על אף שהם מודעים לגודל הסיכון, אינם מעלים בדעתם כיצד יסתיים בקורם במקום...

מדוע מסתבכת פעולת ההצלה שוב ושוב? מה יעלה בגורלן של הנשמות האומללות? האם יצליח הרב שמואל מסלנט, רבה של ירושלים, לגבור במאבקו על אנשי המסיון העשירים וחסרי המעצורים?

כיצד הצליחה תיבת עץ זנוחה בוואדי בבית שמש לשפוך אור על אותן קורות סוערים?

את התשובות תמצאו בין דפי הספר, אותו תקראו בנשימה עצורה עד הסוף ה---

קראו, ותיווכחו בעצמכם!