Newsletter

סדר יום ברית מילה

מתאים כמזכרת או כמתנה לשמחת הולדת הבן / הנכד ולשמחת הברית
Manufacturer: מכון אבני שהם
€4.39

ניתן לבצע הטבעה על מוצר מזכרת זה.

מהות הספר: אוצר של מאמרים נבחרים הלכות ומנהגים מאת גדולי ישראל.

תוכן הספר: עניני שלום זכר, ליל שמורים, סדר ברית מילה, ברכות על המילה, ויקרא שמו בישראל, אליהו הנביא מלאך הברית, מעלת הסנדקאות, סעודת ברית, יום ליבשה, הרחמן לבעל ברית, מעלת היום, קדושת הברית, טעמי מילה, שלישי למילה.