Newsletter

משונצינו עד וילנא

תולדות הדפסת התלמוד – סיפורה המרתק והמורכב של הדפסת התלמוד למהדורותיה.
Manufacturer: המודיע
€11.63

תולדות הדפסת התלמוד – סיפורו המרתק של דף הגמרא המודפס (מתוך שער הספר)                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

תאור הספר: ספר זה בנוי מסדרת מאמרים שהודפסה ב'המודיע' תחת השם 'הדפסת התלמוד' ומאמרים נוספים הקשורים לנושא. מאמרים אלו הצריכו מטבעם עבודת מחקר שקדית וסבלית שנמשכה שנתיים ויותר.  (דברי המחבר ב-פתיחה לספר)

התוכן:  מי קבע לדורות את צורתו של הדף?

מי החליט שהתוספות יוצבו בעמוד הגמרא?

מה קרה למלה 'תלמוד'?

מדוע נמחק שמם של שני אמוראים מכל הש"ס?

תשובות לשאלות אלו, ועוד רבות אחרות, תוכלו למצוא בין דפיו של הספר 'משונצינו עד וילנא', המספר את סיפורה המורכב והמרתק של הדפסת התלמוד למהדורותיה השונות במשך למעלה מחמש מאות שנים.