הרשמה לחדשות ועידכונים

מן המצר

מרן רבינו חיים מיכאל דוב ווייסמאנדל זי"ע 740 עמודים מהדורה מחודשת
€13.17

מהות הספר: מן המצר, קורות השתלשלות ההשתדלות להצלה בימי הרס עולם תרצ"ח – תש"ה. כשנתפרסם הספר עורר סערה רבה בקרב הארץ, ונפקחו עיני רבים לידע ידיעות רבות וחשובות ממה שקרה אז בימי הרס עולם, ידיעות שהתעלמו – ואף נסתלפו – במשך השנים על ידי אלו שהיה להם רצון בכך.                                                                                                                                                        

תוכן הספר: חלק א' – מן המצר, ובו מובא השתלשלות העניינים במלחמה (10 פרקים) מה שכתב המחבר הרב חיים מיכאל דוב וייסמנדל.

חלק ב' – עזרת מצר, להרחיב את הנושאים במקום שקיצר המחבר זצ"ל, ובו מרחיב נכד המחבר על  השתדלותו של הרב ווייסמנדל להצלת היהודים, (21 פרקים)

ובסוף הספר ישנם מכתבים נדירים שלא פורסמו עד עתה, וכן עדויות מעדי ראיה, קינת מן המיצר שכתב המחבר הרב מיכאל דב ויסמנדל ז"ל בערוב ימיו.

 "עברו ימים וחלפו הזמנים מעת אשר גזר דיין אמת את השמד ואת החורבן עלינו בעו"ה בארצות הדמים באירופה, ואנכי אשר עמדתי במקום אשר עמדתי, מצאתי את לבבי מחיוב לכתוב את ספר הזכרון מן המעשים הידועים לי – מן המעשים שנעשו לרעה בעו"ה, ומן המעשים שנעשו – ומן המעשין שלא נעשו – לטובה"  (מתוך אחד המכתבים)

גולשים שקנו מוצר זה קנו גם

ליקוטי יהודה" על התורה ה' כרכים

מחבר: הרב החסיד רבי יהודה אריה לייב היינה זצ"ל.
€43.89