הרשמה לחדשות ועידכונים

מכון זכרון משה

תצוגה
מיין לפי
תצוגה לפי עמוד

רבינו הקדוש מהארנסטייפל

ספר רבינו הקדוש מהארנסטייפל סדר תולדות ומסכת חייו של הרב הגאון הקדוש מו"ה מרדכי דוב טווערסקי זצוק"ל מהארנסטייפל חתנו של הגה"ק רשכבה"ג בעל דברי חיים מצאנז זי"ע ,עם תאריכים שונים וקורות דברי הימים המוזכרים בספר זה מסודרים לפי סדר כרונולוגי בחיי רבינו ומשפחתו הקרובה יצא לאור ע"י מכון זכרון משה
€11.41

רבינו הקדוש מראצפערט

ספר רבינו הקדוש מראצפערט זה ספר תולדות אדם הגדול הרב הצדיק המפורסם עטרת תפארת ישראל פרי צדיק עץ חיי"ם פאר מקדושים מופת הדור אור בהיר בשחקים כבוד קדושת שמו תפארתו מו"ה שלום אליעזר הלברשטאם זצללה"ה הי"ד מראצפערט ומלפנים בטארנא בנו של מרן הגאון הקדוש רשכבה"ג רבי חיים הלברשטאם זצוקללה"ה אבדק"ק צאנז והגליל בעל מחבר ספרי דברי חיים נלקטו מפי סופרים וספרים ונערכו ונסדרו לראשונה ע"י המתעסקים בקדשים
€10.31