Newsletter

מוסר

View as
Sort by
Display per page

דורשי ה'

המחבר: הרה"ג ר' יהודה סגל זצוק"ל מהדורה חדשה שנת תשע"ג גודל: 24 ס"מ
€6.58

ראשית העבודה

מחבר: הרב יהודה זרחיה סגל זצוק"ל רב קרית-שלום, תל אביב גודל: 24-ס"מ. מהדורה: רביעית עם הוספות. הסכמות: האדמו"ר מגור בעל "הפני מנחם" רבי פינחס מנחם אלטר זצוק"ל הסכמה מעניינת, בדבר התגלות בחלום של אבי המחבר למחבר. הרב יהודה זרחיה סגל זצוק"ל, הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר רב אב"ד ור"מ זכרון מאיר, בני ברק. הספר מיועד למשתוקקים לעבוד את ה' מתוך הכוונות ספרי מוסר והחסידות בראשית דרכם. (מתוך שער הספר)
€6.36