Newsletter

לא אגע בנדוניה

גיטל קליין מ.ב. יוזשעף
Manufacturer: המודיע
€16.68

לא אגע בנדוניה 

עלילה אמיתית רבת -גבורה ומסירות -נפש תרגום רב-המכר באידיש  אריבער דעם בריק 

מטוס קטן חג מעל ראשינו, סמל האויב ניגר בבירור על צידו החיצוני.

רעש המנועים הלך והתחזק, ובשמיים החלה לנצנץ שורה נוספת של אורות 

קטנים, ממקום עומדנו המרוחק לא הצלחנו לזהות את מספרם המדוייק של 

המטוסים שפרצו אל המרחב באחת- היו אלה מספר מטוסי-מלחמה רוסיים

ובריטים, שטסו במהירות לכיוון המטוס הגרמני, מכתרים אותו מכל עבריו.

מה הם מתכננים- ליירט את מטוס האויב? לאלץ אותו לנחות? או שמא

לטוב בעקבותיהם, ואז לקחת את הטייס הגרמני בשבי?

"רוצו אל מתחת הגשר!"זעקה שיינדל. "בואו נתפוס מחסה, לפני שהם

יפוצצו זה את זה!"

"עדיף לעבור את הגשר מהר, לפני שנתקע ולא נוכל לעבור את הנהר!

נחפש מחסה במקום מרוחק יותר!"-קראתי אני.

התחלתי לרוץ עם הילדים, וכולם רצו בעקבותיי בנשימה אחת. בצידו 

השני של הגשר, חצינו במרוצה את המסילה אל השטחים המכוסים 

בגידולים. עץ גדול המתין לנו שם, וזריזות הסתתרנו בצלו.

קראחחחח!

פצצה נחתה על הגשר!

קראח, קראח,בוווווווווווווווווווום!

כדור של להבות התפוצץ באוויר, מאיר את הסביבה בברק של תופת,

בגווני צהוב-אדום לוהטים. כדור אש הידרדר מטה מטה, מתפרק בדרכו

למספר חלקים, עד שהם נחתו על הגשר וסביבותיו, בקול רעם אדיר...

רעם של מתכת מתרסקת.

שרשרת  של ניסים מופלאה וחסדי ה' גלויים, שליוו את גיטל קליין,

בעלה וששת ילדיה במהלך ימי האימה- בזכות שלא נגעה בנדוניה!

סיפור חיים (אמיתי!) מסעיר. עשיר בהתרחשויות מאלפות, דרמטיות

וגם משעשעות - החל ממלחמת העולם הראשונה ועד לפטירתה של מרת 

קליין לפני שנים אחדות, סיפור שכולו יראת ה' טהורה אומץ ותעוזה,

תושיה ומסירות. סיפור מפעים, מפעם.