Newsletter

טור ושו"ע "שירת דבורה - הבהיר" סט (עם דרכי משה) כ"ח כרכים

טור ושו"ע "שירת דבורה - הבהיר" סט (עם דרכי משה)
Manufacturer: שירת דבורה
€647.36

35 ס"מ ארבעה טורים השלם שירת דבורה ושולחן ערוך הבהיר  באותיות מאירות עיניים בשיא היופי וההדר , מעלתו של טור ושו"ע זה, בכרך אחד ניתן ללמוד או לעין ללא צורך לעין בשו"ע בנפרד ובטור בנפרד, נוח למעיינים, נוח ללומדים, משלוח חינם לרוב חלקי הארץ. סט מפואר זה המתנה האידילית לחתן


35 ס"מ