Newsletter

זאבים בשם החוק

סיפור חיים אמיתי של זוג חרדי בשבי האמריקני
Manufacturer: המודיע
€13.17

מחברת:    פ. פקשר

עמודים:     280

ספר זאבים בשם החוק סיפור חיים אמיתי של זוג חרדי בשבי האמריקני 

...אחר כך נעצרה נשימתי כשנעצרו החיים ב'פרשיית 

אלי סיימונס' שנחתה על הבית הקסום הזה בפתע. במתח

ובהשתאות עקבתי אחר הסתעפויותיה ותולדותיה של אותה 

פרשייה מסתורית.

על אלו ועל התחנות הנוספות אליהן התפתלה הדרך -

תקראו בספר שלא קראתם רבים כמותו.

תחלקו עמנו ספסל באולם בית המשפט במנהטן, ותיהו גאים

מאוד, אך גם תרקעו ברגליכם מול העוולות, תצעקו בקול

במקומות הרלוונטיים, וגם מובטח לכם שתמחו קוקטייל של 

דמעות. יהיו שם כמה בודדות מהסוג של חוסר אונים, והרבה

מן הסוג של התקווה והייחול.

...אך כשתשנו עמנו כיוון, ננחת בניו יורק סיטי, והקרייזלר של 

הרשי פיירברגר תיקח אותנו בשגגה גמורה למלכודת הטמונה

בגורד השחקים במנהטן, דעו לכם שמכאן ואילך הפקדנו

בידיכם קטעי חיים אותנטיים לגמרי. כל אשר ארע בשבי

האמריקני אילו נפלה משפחה אצילה זו, כתוב כלשונו, מצוטט

מיומני חיים צהובים, בלויים מתנאי המקום והזמן.

יחד נעשה את הדרך הזאת, לא קלה היא תהיה זאבים יצעדו 

לצידינו, עד אשר נשוב עם אנשים היקרים האלה לוינה.

ולא רק משפחת פראנק שתשוב אל וינה לא תהיה אותה 

המשפחה שעזבה אותה - אלא אף אתם, הקוראים,, לא תיהו

אותם אלו שפתחו לפני מספר שעות את 'זאבים בשם החוק'