הרשמה לחדשות ועידכונים

המאור

תצוגה
מיין לפי
תצוגה לפי עמוד

ש"ס ושננתם גדול כ"ה כרכים

ש"ס ושננתם תלמוד בבלי, כ"ה כרכים.
₪ 2,500.00

ש"ס ושננתם קטן כ"ה כרכים

ש"ס ושננתם תלמוד בבלי, כ"ה כרכים.
₪ 1,944.00

תוספות המבואר על תלמוד בבלי

סט תוספות המבואר כ"ד כרכים על כל הש"ס
₪ 799.00

תלמוד ירושלמי מבואר כ"א כרכים הוצאת המאור

תלמוד ירושלמי מבואר כ"א כרכים הוצאת המאור
₪ 1,650.00