הרשמה לחדשות ועידכונים

המאור

תצוגה
מיין לפי
תצוגה לפי עמוד

גמרא ושננתם גדול

גמרא ושננתם תלמוד בבלי בודד, הנלמדת במסגרת הדף היומי
₪ 128.00

גמרא ושננתם קטן

גמרא ושננתם תלמוד בבלי בודד, הנלמדת במסגרת הדף היומי
₪ 105.00

חוברות ושננתם גדול

חוברת ושננתם תלמוד בבלי בודד, הנלמדת במסגרת הדף היומי
₪ 25.00

חוברות ושננתם קטן

חוברת ושננתם תלמוד בבלי בודד, הנלמדת במסגרת הדף היומי
₪ 20.00