Newsletter

דף היומי

כל הספרים לתועלת לומדי הדיף היומי

View as
Sort by
Display per page

גמרא ושננתם גדול

גמרא ושננתם תלמוד בבלי בודד, הנלמדת במסגרת הדף היומי
€28.09

גמרא ושננתם קטן

גמרא ושננתם תלמוד בבלי בודד, הנלמדת במסגרת הדף היומי
€23.04

הדף היומי אנגלית - The Daf Yomi

מחבר: הרב דוד אברהם מנדלבום שליט"א
€19.97

הדף היומי עברית

בו מתוארת הצגתה וקבלתה של התקנתה המופלאה של ה"הדף היומי" בכנסיה הגדולה הראשונה של "אגודת ישראל" בווינא שנת תרפ"ג ע"י רבינו מהר"ם שפירא מלובלין זצ"ל, רבה של העיר לןבלין ומייסדה וראשה של הישיבה המהוללה "ישיבת חכמי לובלין", בספר יש תיאור של י"ב המחזורים של לימוד הש"ס ע"י כלל ישראל.
€18.65