Newsletter

"בנועם שיח" - בראשית

הרב הגאון רבי אליאב אדרי
€12.07

ספרים נוספים מהמחבר: "בנועם שיח" – בראשית, "בנועם שיח" – ויקרא, "בנועם שיח" – במדבר, "בנועם שיח" – דברים, "להקדיש ליוצרם, "הארה שבהסתר", "החיים והמוות ומה שביניהם".    

הסכמות: מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף, הגאון רבי חיים פינחס שיינברג ראש ישיבת תורה אור, ומורה הוראה דקרית מטרסדורף, הגאון רבי יעקב אדלשטיין רב דרמת השרון, הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג חבר בית הדין הרבני הגדול, אב"ד בבית הוראה לדיני ממונות "הישר והטוב",  הגאון רבי פינחס אדרי הרב הראשי של העיר גבעתיים.                                           

מהות הספר: אוצר שיחות ומאמרים דברי הגות ומחשבה, על סדר הפרשיות, כרך ראשון על ספר בראשית, כרך שני על ספר שמות, כרך שלישי על ספר ויקרא, כרך רביעי על ספר במדבר, כרך חמישי על סדר דברים.                                                                                                                                 

תוכן הספר: הספר מכיל שפע של מאמרים ורעיונות, אמרות וסיפורים בנושאים רבים ומגוונים מענייני הפרשה, מאיר ומבהיר גישה יהודית תורנית לשאלות יסוד מרתקות בנושאי חינוך, מידות ודעות, אמונה והשגחה, שכר ועונש, עידוד ונחמה... – כשהוא ערוך בשפה קלה, למשוך את לב הקורא ולהעביר אליו בבהירות את המסר הצפון בו,                   

Customers who bought this item also bought

"בנועם שיח" -במדבר

הרב הגאון רבי אליאב אדרי
€12.07

"בנועם שיח" - שמות

הרב הגאון רבי אליאב אדרי
€12.07

"בנועם שיח" -דברים

הרב הגאון רבי אליאב אדרי
€12.07