Newsletter

אפקט האבוקדו

גרעין ההצלחה שבידך
Manufacturer: המודיע
€11.63

מי לא הכין סלט אבוקדו?

מי לא חווה אכזבה בעמדו מול הסלט הזה, שעם הכנתו היה ירוק ורענן, ומשחלף זמן-מה השחירו פניו, וכל הדרו היה כלא היה?

האם ידעתם כי סוד שימור צבעו הרענן של סלט האבוקדו טמון בלעין?

אם תטמנו את הגלעין במים – תגלו כי הסלט שלכם עמיד הרבה יותר.

צבעו של האבוקדו לא ישתנה ורעננותו לא תיפגם כל עוד גלעינו ספון ושמור במים!

זהו סודו של האבוקדו.

זהו סודו שלך.

כי כשאת, גרעין הבית, מחוברת למקור מים זכים, את משפיעה חיות בין כותלי ביתך ומצמיחה לתפארת את פֵּרות טיפוחייך.

זהו ספר שיבהיר לך את השפעתך המכרעת על איכות חייהם של היקרים לך מכול.

פרקיו יעצמו בך את הכוח להצליח לגדל מכל צמח בביתך אילן רב-פארות.

בין שורותיו תספגי אוויר פסגות למימוש יכולותייך, להגשמת תפילותייך...