הרשמה לחדשות ועידכונים

אמוני עם סגולה ד"כ

"אמוני עם סגולה" ד' כרכים המחבר" גרליץ הרב מרדכי גודל: 23-ס"מ סיפורי מופת מצדיקי הדורות רצופי מוסר השכל ולקח טוב יצא לאור: מהדורה ראשונה שנת תשנ"ט מהדורה שנייה שנת תשע"א
יצרן: המודיע
₪ 135.00
₪ 110.00

ד' כרכים

המחבר" גרליץ הרב מרדכי

גודל: 23-ס"מ

סיפורי מופת מצדיקי הדורות

רצופי מוסר השכל ולקח טוב

יצא לאור: מהדורה ראשונה שנת תשנ"ט

                      מהדורה שנייה    שנת תשע"א

מפתח האישים:                               

1)      רבי אברהם מטשכנוב,

2)       רבי אברהם מסוכטשוב, "אבני נזר",

3)       הרבנית אדל בת הבעל-שם-טוב,

4)       רבי אהרן מבלז,

5)        רבי אלימלך מליז'נסק, "נועם אלימלך",

6)       רבי אריה לייב, ה"סבא" משפולי,

7)      רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, "אוהב ישראל",

8)      רבי אברהם מרדכי מפינטשוב

9)      רבי אברהם מתתיהו משטפינשט,

10)  רבי אברהם שפירא מצאנז

11)  רבי אברהם מקליוואן,

12)  רבי אלכסנדר זיסקינד מהורדנא, "יסוד ושורש העבודה",

13)  רבי אשר אנשיל יונגרייז מטשענגער, "מנוחת אשר",

14)  רבי אהרן מקרלין "בית אהרן",

15)  רבי איתמר מטשיזיקוב,

16)  רבי אלעזר מליז'נסק,

17)  רבי ארון לייב מפרימישלאן,

18)  רבי אריה לייב שרה'ס,

19)  רבי בונים מפשיסחה, (ראה: שמחה בונים)

20)  רבי ברוך ממז'יבוז'

21)  רבי ברוך מגורליץ,

22)  רבי דוד מטולנא,

23)  רבי דוב בער, המגיד ממזריטש,

24)  הגביר הצדיק, רבי דניאל יפה מברלין,

25)  רבי זישא מאניפולי (ראה: רבי משולם זישא),

26)  רבי זאב וולף מזיטומיר, "אור המאיר",

27)  רבי זאב וולף מטשרני-אוסטראה,

28)  רבי חיים מקוסוב,

29)  רבי חיים מצאנז, "דברי חיים",

30)  רבי מאיר יחיאל, ה"שרף" ממוגלניצא

31)  רבי יהושע מבלז,

32)  רבי יחיאל מאיר, "היהודי הטוב" מגוסטינין,

33)  רבי יעקב אריה מראדזימין,

34)  רבי יעקב אריה מקובלא

35)  רבי יעקב יצחק, ה"חוזה" מלובלין,

36)  רבי יעקב ישראל מבילקאמין – בן רבי מנחם מנדל מרימנוב,

37)  רבי יצחק מוורקא,

38)  רבי יצחק מנשכיז,

39)  רבי יצחק מאיר מגור, "חידושי הרי"מ,

40)  רבי ישכר דוב מבלז,

41)  רבי ישעיה מדינוביץ,

42)  מרן רבי ישראל, בעל-שם-טוב הקדוש,

43)  רבי ישראל מרוז'ין,

44)  רבי יעקב בורנשטיין מלבוב-למברג, "ישועות יעקב",

45)  רבי יעקב יוסף מפולנאה, "תולדות יעקב יוסף",

46)  רבי יצחק שור מגוואדז'יץ, "כח שור",

47)  רבי יצחק אייזיק מקומרנא,

48)  רבי יקותיאל שמעלקא – בן רבי משה לייב – מסאסוב,

49)  רבי ירחמיאל מפשיסחה,

50)  רבי ישראל, "המגיד" מקוז'ניץ,

51)  רבי ישראל מווילדניק,

52)  רבי יחזקאל לנדא מפראג, "נודע ביהודה",

53)  רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב,

54)  רבי יעקב מליסא, "חוות דעת",

55)  רבי יעקב מעמדין,

56)  רבי ישראל בער גילרנטר, אב"ד ישניצה,

57)  רבי יצחק מקאלוש,

58)  רבי יצחק מאיר מזינקוב,

59)  רבי לוי יצחק מברדיטשוב, "קדושת לוי",

60)  רבי ליפא אבד"ק שאריגרוד,

61)  רבי לייבער הגדול מברדיטשוב,

62)  רבי מנחם מנדל מרימנוב,

63)  רבי מנחם מנדל מקוצק,

64)  רבי מרדכי מנשכיז,

65)  רבי מרדכי מטשרנובל,

66)  רבי משולם זישא מאניפולי,

67)  רבי מאיר מפרימישלאן,

68)  רבי מנחם מנדל מליובאוויטש, "צמח צדק",

69)  רבי מנחם נחום משטפינשט,

70)  רבי מרדכי זאב בורנשטיין, אבד"ק למברג (אבי ה"ישועות יעקב"),

71)  רבי משה מפשוורסק, "אור פני משה",

72)  רבי משה לייב מסאסוב,

73)  רבי משה חיים אפרים מסדילקוב, "דגל מחנה אפרים",

74)  רבי משה חיים רוטנברג מחנצ'ין (אחי ה"חידושי הרי"מ")

75)  רבי משה צבי מסאווריין,

76)  רבי מאיר אייזנשטטר מאונגוואר, "מהר"מ א"ש",

77)  רבי מאיר מקריסטינופול,

78)  רבי מרדכי בנעט, אבד"ק ניקלשפורג ומדינת מורביה,

79)  רבי משה סופר מפרשבורג, "חתם סופר",

80)  רבי מנחם מנדל מקוסוב, "אהבת שלום",

81)  רבי מנחם נחום מטשרנובל,

82)  רבי מרדכי בריסק מטושנאד,

83)  רבי משה מדעשש,

84)  רבי נתן ליייב – בן רבי מנחם מנדל – מרימנוב,

85)  רבי נח אבד"ק ראשקוב

86)  רבי נפתלי הירצקע מראצפרט,

87)  רבי נטע משיניווא,

88)  רבי נפתלי צבי מרופשיץ,

89)  רבי נחמן מברסלב,

90)  רבי ניסן כ"ץ מוואהרט, תלמיד הבעש"ט,

91)  רבי עקיבא איגר,

92)  רבי פינחס מקוריץ,

93)  רבי פינחס לייב אב"ד נייזאץ,

94)  רבי פישל מסטריקוב,

95)  רבי צבי הירש הכהו מרימנוב,

96)  רבי צבי אלימלך מדינוב, "בני יששכר",

97)  רבי צבי אריה מאליק,

98)  רבי צבי יחזקאל מיכלזון,  אב"ד פלונסק,

99)  רבי צבי הירש מרודניק,

100)          רבי קלונימוס קלמן מקראקא, "מאור ושמש",

101)          רבי שמואל מקאריב

102)          רבי שמחה בונים מפשיסחח,

103)          רבי שמואל מדורוג,

104)          רבי שלום מבלז,

105)          רבי שלמה קלוגר,

106)          רבי שמואל שמעלקא מניקלשפורג,

107)          רבי שלמה דרימר, אב"ד סקולא,

108)          רבי שמשון ורטהיימר מווינה,

 

 

  מפתח הסיפורים מסווג לפי נושאים

        (הנושאים לפי סדר א – ב)

1)    אהבת ישראל,

2)    אורה של מצוה,

3)    אמונה וביטחון,

4)    אמונת חכמים,

5)    אריכות אפים,

6)    ארץ ישאל,

7)    אהבת תורה

8)    אחדות,

9)    איסור ממשחק ב"קלפים",

10)                      אושפיזין,

11)                      אתרוג מהודר,

12)                      אמת ושקר,

13)                      ביטול גזירות,

14)                      בין ישראל לעמים,

15)                      בישיבה של מעלה,

16)                      ברכה לבטלה,

17)                      בשר בחלב,

18)                      גאולה שלימה,

19)                      דין צדק,

20)                      הוכח תוכיח,

21)                      הכנסת אורחים,

22)                      הכנסת כלה,

23)                      הסתלקות צדיקים,

24)                      הצלה מפורענות,

25)                      הצלה מחטא,

26)                      הצנע לכת,

27)                      השגחה פרטית,

28)                      התגלות צדיקים,

29)                      הידור מצווה,

30)                      הטלת מורא על אויבים,

31)                      התרת עגונות,

32)                      הבלגה,

33)                      הולדת צדיקים,

34)                      הסתפקות במועט,

35)                      הצלת נפשות,

36)                      זהירות בדיני ממונות,

37)                      זהירות בכשרות,

38)                      זיווג משמים,

39)                      חינוך,

40)                      חשבון הנפש,

41)                      חכמת נשים,

42)                      חלק לעולם הבא,

43)                      יום הכיפורים,

44)                      יניק וחכים,

45)                      יראת שמים,

46)                      ישועות,

47)                      יום הכיפורים,

48)                      ימים נוראים,

49)                      כבוד התורה,

50)                      כשרים ונחשדים,

51)                      לא לידי מתנת בשר-ודם,

52)                      לא תגורו מפני איש,

53)                      לב טוב,

54)                      לימוד זכות,

55)                      מאכלי שבת,

56)                      מדרגות הצדיקים,

57)                      מידה כנגד מידה,

58)                      מסירות נפש,

59)                      מחלוקת,

60)                      מנהג ישראל,

61)                      מים שלנו,

62)                      מצווה לשמה,

63)                      מצווה גוררת מצווה,

64)                      מתן בסתר,

65)                      "ניטל",

66)                      סליחת,

67)                      סיגופים,

68)                      סוכות,

69)                      נסיונות,

70)                      סעודת מלוה-מלכה,

71)                      עבודת הבורא,

72)                      עמידה בנסיון,

73)                      עמך כולם צדיקים,

74)                      ענוה,

75)                      פגיעה בזולת,

76)                      פסח,

77)                      פדיון שבויים,

78)                      פרנסה טובה,

79)                      צדיק גוזר,

80)                      צדיקים נסתרים,

81)                      צדקה,

82)                      ציפיה לישועה,

83)                      ציצית,

84)                      צער בעלי חיים,

85)                      קדושה וטהרה,

86)                      קיום התורה מעוני,

87)                      קידוש ה'

88)                      ראש השנה,

89)                      רוח הקודש,

90)                      רפואת חולים,

91)                      שבת,

92)                      שימוש תלמידי חכמים,

93)                      שוחטים ובודקים,

94)                      שכר ועונש,

95)                      שלח לחמך,

96)                      שנא את הרבנות,

97)                      שנאת חינם,

98)                      שמירת הדיבור,

99)                      תינוקות שנשבו,

100)                 תמימות,

101)                 תפילה,

102)                 תשובה,

103)                 תיקון חצות,

104)                 תיקון נשמות,

105)                 תלמוד תורה,

    

גולשים שקנו מוצר זה קנו גם

עמא דבר

פתגמים עממיים ומקורותיהם בתנ"ך ובספרות חז"ל
₪ 90.00 ₪ 58.00