הרשמה לחדשות ועידכונים

אלף דור ג' ד'

אלף דור : מלוקט מדברי חז"ל, תנ"ך ומפרשיו, משנה ותוספתא, תלמוד.. מדרשים... תשובות הגאונים, ראשונים ואחרונים... ודברי הימים שנכתבו בידי חכמי הדורות... ספרי הגות ומחשבה, חסידות ומוסר
יצרן: המודיע
€12.07

המחיר לכרך בודד