Newsletter

אין דברים כאלה

Manufacturer: המודיע
€13.82

כתב 'המודיע' בנימין חינקיס מגיש לקוראיו את אסופת כתבותיו השלישית.
כתבותיו של בנימיו חינקיס מתמקדות באירועים שונים, לרוב ידועים במיוחד. כאלו ששינו את פני ההיסטוריה. בכתבותיו מוביל הוא את קוראיו אל תוככי הפרטים הקטנים שיצרו את הרקע לאירוע, מה התרחש לפני השטח, מה גרם לאירוע, מה היו המחדלים או ההצלחות (תלוי מאיזו נקודת מבט) מי ומי היו האישיים מהם הורכב פסיפס האירוע ועוד ועוד.
לעיתים מבוסס בנימין חינקיס בתוככי חקירת האירוע וכותב אף את הקונספירציות שעלו ורחשו במשך השנים ומצאו להם קהל אוהד ומתנגח. הכתבות מביאות את רשימת השאלות אחת אחרי השניה, כאשר לעיתים נערמות עשרות שאלות, ובצידן הוכחות חותכות לאמיתותן. יש ולעיתים ישנם תשובות לשאלות, אך בדרך כלל נותרות השאלות ללא מענה.
הספר מחולק לשישה שערים, כל אחר עוסק בנושא אחר. לכל נושא ישנם מספר פרקים.
המערכה – למה וכיצד פרצה מלחמת העולם הראשונה ומה היו הנסיבות לכך?
המדינה – שלושה כתבות על מדינות שונות וההיסטוריה שלהם. באלסקה (לא) הוקמה מדינת היהודים, נח מייסד את מדינת 'אררט'.
האסון – אסון התאומים בהרחבה. מה היה, איך וכיצד התרחשה המתקפה הגדולה בהיסטוריה, עדויות מתוך התופת, קונספירציות רבות ומעט תשובות, סיפורי ההצלה ועד ללכידתו של ראש הנחש.
הזיוף – איך מזייפים תמונות ומה המחיר לכך? ועוד שלושה כתבות על 'מבצע קציצה' טיגונה ואכילתת, המלכודת שטמנו בעלות הברית לגרמניה במלחמת העולם השניה.
הפצצה – האטום והמימן, הירושימה ונגסקי. היסטורית האטום, והאירועים שהובילו לקץ מלחמת העולם השניה.
התעלומה – מי פוצץ את טיסת פאן אם 103? השאלות ללא התשובות. רצח נשיא ארה"ב ג'ון קנדי – כדור הקסם, איש המטריה. השאלות ללא התשובות.
כתבותיו של בנימין חינקיס מחולקות לנושאים ותתי נושאים כאשר לאורך כל הדרך ישנם תמונות, דיאגרמות ושירטוטים של הדברים המדוברים. סגנון כתבותיו בנוי בצורת הרצאות, כולל ההדגשים והירידה לפרטים, בתוכן נכללים סיכומי ביניים וסיכומים ממצים.
בסוף כל כתבה מגיע הקורא למסקנא שאכן יש דברים כאלה והמציאות עולה על כל דמיון.
בנימין חינקיס כתב עוד ארבעה ספרים. שניים מהם בסגנון ספר זה: 'לא מה שחשבתם', 'שקוף שזה בנימין חינקיס'. ושני ספרי ניהול: 'חכם על נעלים' ו'חכם על ענקים'. ספר נוסף, אח לספר זה בדרך. 'יש דברים כאלה!'