Newsletter

אותיות מחכימות

מחבר: הרב דוד לייטנער שליט"א. הטמיר והקסום, עולמות החבויים באותיות האלף-בית, במשנה סדורה המבוססת על דברי חז"ל וראשונים.
Manufacturer: המודיע
$17.50

אותיות האל"ף-בי"ת אינן רק טכניקה פונולוגית, להבעה בכתב, באותיות הקודש – בתצורתן ובהגייתן, במיקומן וברציפותן – גנוזה חכמה אלוקית, שרבדים ממנה ניתן לגלות רק באמצעות התבוננות ולמידה.

לימוד הא"ב, כפי שאנו מורגלים בו לצורך רכישת יכולת קריאה והבעה, אינו אלא הרובד החיצוני ביותר, הגשמי והפשטני, כפי שהוא מתאים לרמה הילדותית בגיל המקובל ללימוד אותיות, אך עלינו להמשיך ולהתמיד כדי להוסיף ולהחכים, שכן 'אותיות מחכימות' הן.

כשם שאין אנו מסוגלים לתפוס את מספר הכוכבים הקיימים בחלל, מחמת אורו הגדול של כל כוכב וריחוקו מעמנו, כך שמו של הקב"ה ואותיות תורתו הקדושה הינם מעבר להשגתנו, המילה 'כו-כב' מרמזת על כך, שכן האותיות כ"ו מסמלות את שם ה' והאותיות כ"ב את מנין האותיות. וכל אות ואות בפני עצמה מסמלת, בקשר ייחודי ומרתק, את שמו של הקדוש ברוך הוא.       

הרב דוד לייטנער ממנצ'סטר שבבריטניה, הקדיש שנים רבות כדי להנגיש משנה סדורה ובהירה. פרק אחר פרק, בה נוכל ללמוד על מבנה האותיות ומשמעותו, חלוקות שונות לסדריהן, שיטת חישוב לגימטרייה ומשמעות העומק שבתנועות הניקוד. ספרו 'אותיות מחכימות' הינו יצירת מופת נדירה המשלבת עומק וקסם מן הטמיר והנעלם בהגשה פשוטה ונעימה המאפשרת לכל אחד להחכים ולהשכיל.

'אותיות מחכימות' הוא ספר לכל בר דעת, מנער ועד איש שיבה, ובלבד שיסתקרן ויבקש למצוא את עומק החכמה---